Trao hợp đồng gói thầu SG1.1 trong khuôn khổ Dự án FSMIMS
10:01 27/02/14
Ngày 27/2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và liên danh nhà thầu NEC-MITEC Joint Ventura (NEC Asia Pacific Pte Ltd.- Singapore và MITEC JSC- Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho NHNN. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN và nhà thầu.

Trao hợp đồng gói thầu SG1.1 trong khuôn khổ Dự án FSMIMS
 
Gói thầu SG1.1 nằm trong khuôn khổ Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hoá Ngân hàng” (Dự án FSMIMS) của NHNN do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 71,83 triệu USD. Gói thầu SG1.1 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu hơn 9 triệu USD tương đương 80% giá trị dự toán cho gói thầu.Hợp đồng SG1.1 sẽ trang bị và triển khai lắp đặt hệ thống máy chủ, tủ đĩa, thiết bị mạng, phần mềm và cơ sở dữ liệu tiên tiến tại Trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dự phòng của NHNN, có khả năng tích hợp với hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông hiện tại của NHNN nhằm hỗ trợ hoạt động của Hệ thống ngân hàng lõi, Kho dữ liệu và các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác của NHNN.Mục tiêu của Dự án FSMIMS nhằm hỗ trợ NHNN, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cho lĩnh vực ngân hàng thông qua việc xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại, và giúp tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.Dự án bao gồm 3 nhóm hợp phần: nhóm hợp phần A – Hiện đại hoá NHNN; nhóm hợp phần B- Tăng cường năng lực CIC và nhóm hợp phần C- Tăng cường năng lực Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, trong đó gói thầu SG1.1 là một trong các gói thầu thuộc hợp phần A của Dự án.

image

Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, gói thầu SG1.1 là một gói thầu rất quan trọng trong hệ thống dự án FSMIMS. Triển khai thành công gói thầu SG1.1 sẽ giúp NHNN thiết lập nền tảng công nghệ thông tin vững chắc, có khả năng tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của NHNN, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của hệ thống ngân hàng lõi, kho dữ liệu và các ứng dụng nghiệp vụ khác. Qua đó, hỗ trợ NHNN xây dựng nền tảng CNTT theo hướng tập trung, thống nhất và nâng cao năng lực quản trị điều hành trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Phó Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình triển khai gói thầu, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để thực hiện thành công dự án theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Nguồn: www.sbv.gov.vn

BQT Mitec
Đánh giá: