Thông cáo báo chí gói thầu “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước” (Gói thầu SG1.1)
10:38 27/02/14

Ngày 27/2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên danh nhà thầu NEC-MITEC (NEC Asia Pacific Pte Ltd – Singapore và MITEC JSC – Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”. Đây là gói thầu trong khuôn khổ Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Dự án FSMIMS) của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 71,83 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án FSMIMS nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các chuẩn quốc tế cho lĩnh vực ngân hàng thông qua việc: (i) xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại và (ii) tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Dự án bao gồm 3 nhóm hợp phần: (i) nhóm hợp phần A - Hiện đại hóa NHNN; (ii) nhóm hợp phần B - tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin tín dụng và (iii) nhóm hợp phần C - tăng cường năng lực Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, trong đó Gói thầu SG1.1 là một trong các gói thầu thuộc hợp phần A của Dự án.

Gói thầu SG1.1 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu hơn 9 triệu USD gần bằng 80% giá dự toán cho gói thầu.

Hợp đồng SG1.1 sẽ trang bị và triển khai lắp đặt hệ thống máy chủ, tủ đĩa, thiết bị mạng, phần mềm và cơ sở dữ liệu tiên tiến tại Trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dự phòng của NHNN, có khả năng tích hợp với hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông hiện tại của NHNN nhằm hỗ trợ hoạt động của Hệ thống ngân hàng lõi, Kho dữ liệu (Data warehouse) và các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác của NHNN.

Theo kế hoạch, Hợp đồng SG1.1 sẽ được thực hiện trong vòng 9 tháng, từ tháng 03/2014 đến hết tháng 12/2014.

BQT Mitec
Đánh giá: