Cung cấp các dịch vụ liên quan đến giải pháp ngân hàng
10:48 30/03/16

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt triển khai, bảo trì các sản phẩm ngân hàng: ATM, Switching, quản lý/phân tích/đánh giá các nghiệp vụ ngân hàng trên cơ sở kho dữ liệu chung ...

Tư vấn, cung cấp và xây dựng các hệ thống chuyển mạch lớn và chuyên dụng, các dịch vụ cho ngành ngân hàng, tài chính

BQT Mitec
Đánh giá: