Tích hợp hệ thống và dịch vụ Công nghệ thông tin
10:02 30/03/16
  • Dịch vụ hạ tầng CNTT
  • Thiết kế, xây dựng các ứng dụng và CSDL cho doanh nghiệp
  • Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống bảo mật, các hệ thống hạ tầng mạng, lưu trữ - sao lưu dữ liệu và Phục hồi thảm họa (DR)
BQT Mitec
Đánh giá: