Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm và ứng dụng
11:09 21/04/16

Thách thức đối với khách hàng:

Chú trọng đến chất lượng sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, Công ty đang khẳng định vị trí số một của mình trong các lĩnh vực:

  • Tư vấn, xây dựng giải pháp khả thi, đề án kỹ thuật, giải pháp công nghệ thông tin
  • Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin
  • Phát triển ứng dụng phầm mềm
  • Triển khai hệ thống thông tin
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ
  • Tích hợp hệ thống
  • Tư vấn, bảo trì các hệ thống ứng dụng phần mềm

Với khả năng vượt trội, công nghệ đi đầu, hiều biết sâu sắc về nghiệp vụ của nhiều khách hàng khác nhau; với đội ngũ chuyên gia công nghệ phần mềm gần 100 người được tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng trong nước và trên thế giới, đã đạt được hầu hết các chứng chỉ về quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống, công nghệ lập trình, ví dụ như: OCP, OCA (Oracle), MCSD, MCSE (Microsoft)...của các hãng phần mềm nổi tiếng như: Microsoft, Oracle, IBM..., chúng tôi đã và đang cung cấp nhiều giải pháp, sản phẩm tối ưu cho nhiều hệ thống thông tin của nhiều khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

BQT Mitec
Đánh giá: