Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin
09:25 04/04/16

Tư vấn hệ thống thông tin

Các chuyên gia tư vấn của MITEC ngay từ giai đoạn đầu tiên đã tham gia cùng khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống để từ đó đưa ra các phương án xây dựng hệ thống thông tin tối ưu. Dịch vụ tư vấn này sẽ giúp khách hàng xây dựng giải pháp khả thi với các thông số chi tiết về sản phẩm và dịch vụ cũng như tài chính cần có, tiến đến lập ra hồ sơ mời thầu chặt chẽ, chính xác. Luôn đi cùng khách hàng, cung cấp trao đổi thông tin thường xuyên với nhóm dự án của khách hàng, tổ chức các seminar trình diễn giải pháp, cung cấp cho khách hàng các tài liệu cần thiết, MITEC luôn nhận được sự tín nhiệm của khách hàng; thực hiện tư vấn thiết kế và xây dựng giải pháp tổng thể thành công cho nhiều hệ thống thông tin lớn và phức tạp của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Xây dựng hạ tầng thông tin

Hạ tầng thông tin mà MITEC tư vấn xây dựng bao gồm: hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống bảo mật, giải pháp cho trung tâm dữ liệu,... Các chuyên gia của MITEC đã tư vấn xây dựng hạ tầng thông tin cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam như các đơn vị trong ngành ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Công thương,...), các tổ chức của chính phủ (Văn phòng Quốc hội, Bộ công an, Bộ tài chính, Bộ KH&CN, ...), các doanh nghiệp lớn (điện lực, hàng không, dầu khí, VMS, VTN, VDC,...), khối giáo dục nói chung và các trường đại học lớn nói riêng...

 

BQT Mitec
Đánh giá: