Thăm và tặng quà cho các Thương bệnh binh tại TTĐD Thương binh Thuận Thành – Bắc Ninh
02:09 25/07/17

Vừa qua Công ty MITEC đã chung tay cùng Trung tâm Thông tin gửi những món quà ý nghĩa đến các đ/c thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành - Bắc Ninh vào ngày 25/7/2017.

Những món quà này đã góp phần giảm bớt phần nào những khó khăn, vất vả mà các đồng chí thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành - Bắc Ninh trải qua hàng ngày.

BQT Mitec
Đánh giá: