Thăm và tặng quà cho các Thương bệnh binh tại TTĐD thương binh thuận thành – Bắc Ninh
02:09 25/07/17

Vừa qua Công ty MITEC đã chung tay cùng Trung tâm Thông tin gửi những món quà ý nghĩa đến các đ/c thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành - Bắc Ninh vào ngày 25/7/2017.

Những món quà này đã góp phần giảm bớt phần nào những khó khăn, vất vả mà các đ/c thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành - Bắc Ninh trải qua hàng ngày”

BQT Mitec
Đánh giá: