Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MITEC năm 2017
02:22 24/03/17

Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết và nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của Công ty. Đại hội đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong phê duyệt các chỉ tiêu báo cáo 2016 và kế hoạch 2017. 

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội.

\

BQT Mitec
Đánh giá: